Fanm nan ki gen tò

M pa renmen  kòmanse jounenm ak mòd vye pawòl negatif, men se sa ki rivem maten an. M’al tonbe sou istwa fanm ki mouri Jakmèl la. Non, m pa konnen kisa ki te pase, m pat la. Non, m pap al kòmante sou istwa moun yo. Wi, m wè video a, nèg la parèt sou emosyon. Non, m pa konnen si se vre, paske m pa verifye. Kit se vre, kit se pata vre,se kèk kòmantè  ki yon ti jan metem malalèz.

– Se pa yon sèl fwa pou misye te touyel paske yo panse se yo ki envante may.

– Misye pat dwe kite yo pranl.

– Se pou misye te chèche papa timoun nan poul tiyel ak fi a.

– Medam, ret nan wòl nou. Lè nou jwenn yon moun kap depanse pou nou fòk nou respekte sa.

– Si misye te relem, m tap ht yon biyè desann Ayiti vin edel. Si chak fanm ki fè yon gason sa, nou aji konsa, vòlè sa yo ap plis gen respè pou gason.

– Li mechan paskel touyel, men li gen rezon mezanmi.

– Nan pye travay li…

– Medam, kite bouzen…

– Jan travay nan peyi blan pa dous…

– Dèfwa, yo tèlman fè tou, ou paka di podyab pou yo.

– Se moun sa yo ki fè diaspora vin pi di.

Men nan ki sosyete nap viv…

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.