Chak grenn moun gen yon bagay poul kache

Li bèl anpil lè nou ka pale de sa kap pase nan lavi lòt moun. Nou gen solisyon pou tout pwoblèm, nou wè tout bagay fasil. Nou wè moun nan pa pran bon desizyon an e nou jijel paske li pa konn reflechi. Paske li pat panse a konsekans tout chwa li fè yo. Sa fasil. Jouk nou antre lakay nou epi nou realize kantite tenten ki gen nan pwòp lavi nou. Lè konsa, nou kache yo, paske nou vle parèt bon moun, nou vle parèt stab. Li toujou pi fasil pou pale de koze pa lòt moun.

Chak grenn moun gen yon koze li bezwen kache. Li ka bèl, li ka lèd, li ka tèlman santi ke menm nou menm nou refize panse a li. Gende lè se move chwa, gende lè se lavi ki bat nou, fese nou atè. Men nou kache koze a paske nou vle parèt fèm, komsi nou ka pran souflèt nan men lavi epi nou vire lòt bò machwè nou poun ranmase gwo kout pye mayas.

Koze rezo sosyo a menm fè nou gen aksè a kantite bagay moun vle pataje ak nou, nou pataje ak yo tou. Men tout moun ap eseye parèt pi bèl, pi byen… Gen anpil ipokirizi nan bagay sa. Sitou lè moun nan te fèk relew poul diw jan li pa bon epi yon minit aprè, li mete bèl foto ak bèl panse sou fesbouk. Gende lè, ou pa konnen kisa pouw kwè. Nou gendwa sere koze nou, men veye pa lòt, poun eseye bliye pa nou yo pap fè yo ale. Annik ou fèmen bouch ou, yap anvayiw ankò.

One thought on “Chak grenn moun gen yon bagay poul kache

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.