About me

Jèn fanm Ayisyèn ki renmen pataje sal renmen, sa lap viv, sal panse.

M renmen viv, m renmen ri, m renmen kriye.

M kwè nan lanmou. Lanmou pou fanmim, zanmim. Lanmou pou tout moun.

Mwen etidye jestyon ak devlopman dirab. M kwè ke tout moun sipoze goumen pou yo

rive kote yo vle ale. Mwen kwè nan edikasyon ak travay di.